Hạn mức tín dụng lên đến 300.000.000₫ với Liobank

Sở hữu ngay thẻ đen quyền lực với thời gian miễn lãi lên đến 62 ngày, tiết kiệm thời gian mở thẻ, không thủ tục rườm rà

Tất cả những gì bạn cần biết về hạn mức tín dụng của Liobank

step1
01
Quyết định cấp hạn mức tín dụng sẽ được thực hiện ngay trong quá trình bạn đăng ký
step2
02
Thời gian miễn lãi lên đến 62 ngày
step3
03
Dễ dàng quản lý hạn mức tín dụng của bạn trong ứng dụng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Vào ngày 1 tháng 9, bạn chi 100.000.000₫ từ hạn mức tín dụng. Nếu bạn trả 100.000.000₫ trước ngày 31 tháng 10 thì bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản lãi nào 😎

chart
Ví dụ 2

Vào ngày 10 tháng 11, bạn chi hết 100.000.000₫ từ hạn mức tín dụng. Vào ngày 30 tháng 11, bạn chi thêm 50.000.000₫ trong hạng mức , và vào ngày 5 tháng 12, bạn chi thêm 50.000.000₫ từ hạng mức tín dụng. Để tránh phát sinh lãi suất, bạn cần phải trả 150.000.000₫ trước ngày 31 tháng 12 và 50.000.000₫ trước ngày 31 tháng 1 😎

chart
Ví dụ 3

Trước đây bạn đã chi 50.000.000₫ từ hạn mức tín dụng. Vào ngày 1 tháng 8, thời gian ân hạn lãi suất của bạn kết thúc (lãi suất phát sinh sẽ được tính trên số nợ của bạn). Vào ngày 15 tháng 8, bạn chi thêm 150.000.000₫ từ hạn mức tín dụng. Để thỏa điều kiện ân hạn lãi suất mới, bạn cần thanh toán 200.000.000₫ 😎

chart

Những câu hỏi thường gặp 🧐

Thế nào gọi là thời gian miễn lãi?
Thời gian miễn lãi của bạn có thể lên tới 62 ngày.

Điều kiện để được hưởng thời gian miễn lãi: Thanh toán đầy đủ khoản nợ vào cuối tháng trước (18:00 ngày cuối cùng của tháng) cho đến cuối ngày cuối cùng của tháng hiện tại (18:00 ngày cuối cùng của tháng).
Ví dụ: Nếu bạn chưa từng sử dụng thẻ của mình và bạn thực hiện giao dịch mua 100.000 ₫ vào ngày 1 tháng 8 và 100.000 ₫ vào ngày 30 tháng 8. Nếu bạn trả hết toàn bộ số tiền trước ngày 30 tháng 9, bạn vẫn ở trong khoảng thời gian ân hạn và không phải trả bất kì lãi suất cho khoản tín dụng của mình
Lãi suất cho việc vay tín dụng là bao nhiêu?
35% / năm
Làm sao để thay đổi hạn mức tín dụng của bản thân?
Hiện tại chúng tôi chưa cung cấp tính năng gia tăng hạn mức. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm hạn mức của mình xuống, hãy vào phần “Cài đặt thẻ” trên ứng dụng và chọn “Thay đổi hạn mức tín dụng”
Khoản thanh toán tối thiểu là bao nhiêu?
5% của số dư nợ cuối tháng trước (18:00) cộng với lãi phát sinh của tháng trước đó (nếu có)
Khi nào thì đến hạn thanh toán tối thiểu?
Thời hạn thanh toán tối thiểu là đến hết ngày cuối cùng của tháng hiện tại (vào lúc 18:00 ngày cuối cùng của tháng)
Điều gì xảy ra nếu tôi không thanh toán tối thiểu đúng hạn?
Khoản thanh toán tối thiểu sẽ bị coi là quá hạn nếu chưa được thanh toán và bạn sẽ bị phạt:
Quá hạn tháng thứ 1: 200.000₫
Quá hạn 2- 4 tháng: 400.000₫
Ngoài ra, khoản thanh toán tối thiểu chưa thanh toán sẽ được chuyển sang quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn cho khoản thanh toán tối thiểu chưa thanh toán (150% lãi suất thông thường)

Tải ứng dụng và nhận lấy thẻ ngay 🖤

phonephone
liobank card