menu button

Điều khoản & Điều kiện

 1. Thông báo

Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Điều kiện này. Bằng cách truy cập vào trang web www.liobank.vn, bao gồm bất kỳ trang web nào nằm trên cùng một tên miền (“Trang web“), quý khách được xem như đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện dưới đây

Những tài liệu trang web và các điều khoản, điều kiện và mô tả xuất hiện trên Trang web này có thể thay đổi. Bằng cách truy cập Trang web sau đó, quý khách được xem như đã chấp nhận những thay đổi đã được cập nhật vào Trang web. 

 1. Quyền sở hữu

Trang web này là tài sản của Ngân hàng TMCP Phương Đông (“OCB”), được thành lập tại Việt Nam.

Đã đăng ký bản quyền. Mọi quyền được bảo lưu.

Các tài liệu trong Trang web này được đăng ký bản quyền. Quý khách có thể tải xuống và in một bản sao của tài liệu trang web, và nếu cần cho mục đích tham khảo, có thể giữ một bản sao tạm thời của tài liệu trang web trong bộ nhớ cache trên máy tính của quý khách. Các trường hợp sử dụng hợp pháp tài liệu trang web được trình bày chi tiết tại Điều khoản và Điều kiện này; việc sử dụng trái phép tài liệu trang web bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật bản quyền.

 1. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu Liobank, Nhãn hiệu Lio Mascot (Linh vật Sư tử), Tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, Logo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông là tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của OCB hoặc các cơ quan cấp phép của OCB và được sử dụng và có thể được đăng ký trên toàn thế giới. Không có nội dung nào hiển thị trên trang web nên được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào để sử dụng hoặc phân phối bất kỳ tên, logo, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản của OCB hoặc các cơ quan cấp phép của OCB tương ứng.

 1. Sử dụng tài liệu trang web

Nghiêm cấm sử dụng trái phép các trang web và hệ thống của Liobank, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm nhập trái phép vào hệ thống của Liobank, lạm dụng mật khẩu hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được đăng trên trang web. Trong trường hợp sử dụng trái phép các trang web hoặc hệ thống của Liobank, Liobank có thể chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập của quý khách vào Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Việc quý khách có đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm và dịch vụ cụ thể hay không tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Liobank.

 1. Đường liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web được kiểm soát hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba (không phải là công ty liên kết của Liobank).Quý khách hiểu và đồng ý rằng Liobank không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đăng hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web này. Bằng cách tạo liên kết đến trang web của bên thứ ba, Liobank không chứng thực hay đề xuất bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông tin hoặc tài liệu có trong trang web của bên thứ ba; Liobank cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc quảng cáo tại các trang web đó. Các trang web của bên thứ ba được liên kết với trang web riêng của Liobank có thể có chính sách bảo mật khác với chính sách của Liobank. Cũng có những rủi ro rằng các trang web của bên thứ ba có thể có tiêu chuẩn bảo mật thấp hơn và hệ thống bảo mật yếu hơn so với Trang web này.

 1. Không bảo đảm

Tài liệu trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, liên kết và các mục khác trên Trang web này, được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng” hoặc “sẵn có”. Liobank không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hoàn chỉnh của tài liệu trang web và trong phạm vi được pháp luật cho phép, từ chối chịu trách nhiệm rõ ràng về các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu trang web. Ngoại trừ các bảo đảm không thể bị loại trừ bởi luật pháp, không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, rõ ràng hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu và quyền được bảo vệ khỏi virus máy tính, được đưa ra kết hợp với Trang web này và Tài liệu Trang web.

Không có sự đảm bảo nào cho quý khách về tính an toàn khi vận hành của Website, bao gồm cả việc không đáp ứng yêu cầu của quý khách hoặc không bị hư hỏng, nhiễm virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Quý khách tự chịu những rủi ro khi sử dụng.

Liobank không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập, sử dụng Website của quý khách.

 1. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Liobank sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, thiệt hại đặc thù, phát sinh hoặc kéo theo, tổn thất hoặc chi phí phát sinh liên quan đến Trang web này hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc sử dụng chúng hoặc không thể sử dụng bởi bất kỳ bên nào, hoặc liên quan đến bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, virus máy tính hoặc lỗi đường truyền hoặc hệ thống, ngay cả khi Liobank hoặc đại diện của Liobank được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí đó. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào mà không thể bị loại trừ về mặt pháp lý sẽ bị giới hạn theo lựa chọn của Liobank để thay thế hoặc cung cấp lại hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thanh toán cho hàng hóa hay dịch vụ đó.

 1. Thông tin do khách truy cập gửi đến

Tất cả các thông tin được gửi đến Liobank qua Trang web này sẽ luôn được coi là tài sản của Liobank. Liobank sẽ được tự do sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ thông tin nào mà khách truy cập vào Trang web này cung cấp cho Liobank thông qua Trang web này. Liobank sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào liên quan đến thông tin đã gửi, trừ khi được Liobank đồng ý với mối quan hệ khách hàng trực tiếp, hoặc theo thỏa thuận cụ thể hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu là giới hạn hoặc giảm bớt trách nhiệm và nghĩa vụ của Liobank đối với quý khách theo các nghĩa vụ liên quan đến quyền riêng tư của Liobank.

 1. Thu thập và sử dụng thông tin khách hàng

9.1 Khi quý khách truy cập Website để truy cập thông tin, tải tài liệu, Liobank sẽ thu thập các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được liệt kê dưới đây. Để làm rõ, thông tin được Liobank thu thập không chỉ bao gồm văn bản và từ ngữ mà còn bao gồm cả hình ảnh, âm thanh hoặc các định dạng phương tiện truyền thông khác.

9.1.1 Thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web

9.1.2 Thông tin quý khách tự nguyện cung cấp cho Liobank thông qua phản hồi, thăm dò ý kiến, những cuộc tư vấn, đăng ký thư thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân, chẳng hạn như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, các thông tin khác do Liobank yêu cầu

9.2 Quý khách đồng ý rằng Liobank có thể sử dụng thông tin trên và cung cấp cho bên thứ ba để:

Lưu ý:

Đối với những thông tin được Liobank tổng hợp dựa trên thông tin thu thập được, không nằm trong những thông tin do quý khách cung cấp, Liobank có quyền công bố thông tin này trên Website hoặc trên các kênh truyền thông khác theo quy định của pháp luật.

Bên thứ ba được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân từ Liobank bắt buộc phải tuân thủ các nội dung trong chính sách và nghĩa vụ quyền riêng tư của Liobank.

Thông tin và quyết định cá nhân 

Nếu quý khách tin rằng dữ liệu cá nhân của mình đã bị sử dụng cho những mục đích không mong muốn, quý khách có thể liên hệ với Liobank qua địa chỉ liên hệ hoặc địa chỉ email. Liobank khuyến nghị quý khách cung cấp thông tin chính xác; không cung cấp thông tin của cá nhân/tổ chức khác.

 1. Bảo mật thông tin cá nhân

Đối với Liobank, để tránh tiết lộ dữ liệu này cho bất kỳ ai khác, Liobank sử dụng cơ chế mã hóa SSL để mã hóa dữ liệu thực tế được truyền giữa Liobank và quý khách. Việc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào chỉnh sửa dữ liệu trao đổi giữa Liobank và quý khách sẽ tạm thời làm gián đoạn nhưng không ảnh hưởng đến thông tin cá nhân  được lưu trữ của quý khách trên Liobank và kết quả giao dịch giữa hai bên.

Ngoại trừ dịch vụ e-Banking (Ngân hàng điện tử), Liobank sẽ không yêu cầu quý khách cung cấp thông tin đăng nhập đối với dịch vụ này (bao gồm cả mã cá nhân và mật khẩu của quý khách) trên bất kỳ phương tiện nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin đăng nhập này vì lý do bảo mật. Liobank khuyến nghị quý khách nên kiểm tra máy tính của mình định kỳ để tránh thông tin cá nhân của quý khách bị theo dõi, đánh cắp hoặc truyền cho các cá nhân/tổ chức không mong muốn.

 1. Tính khả dụng

Trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương.

 1. Điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang nhất định trên Trang web này có thể chứa các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt, bổ sung cho các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp có mâu thuẫn, các Điều khoản và Điều kiện bổ sung sẽ chi phối các phần hoặc trang có liên quan.

 1. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản và Điều kiện được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bằng cách tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, quý khách tuân thủ một cách vô điều kiện và không thể hủy bỏ quyền tài phán không độc quyền của các tòa án Việt Nam.